Slovenija

Jure Gradišnik

Nastupao je sa renomiranim umetnicima (S. Arnold, R. Galliano S. Mead, R. Tognetti) i sarađivao sa poznatim dirigentima, među njima A. Nanut, U. Lajovic, M. Letonja, E. Shao, D. Rossberg, T. Hanus.

Hrvatska

Marin Zokić

Docent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu...

Srbija

Jasna Petrović

Kao pedagog postigla je izvanredne rezultate sa svojim učenicima.

Mađarska

József Csikota

Osnivač Privatne muzičke škole u gradu Mako (Mađarska) koju vodi kao direktor i dirigent. Od 1998. godine predaje na Fakultetu za muziku u Segedinu kao dirigent, a zatim od 2010. kao viši predavač.

Srbija

Milan Radić

Redovni profesor horne na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu...