Italija

Igor Coretti Kuret

Njegovo ime se vezuje za European Spirit of Youth Orchestra (ESYO), koji je oformio pre skoro 25 godina, a koji je pravi muzički biser i predstavlja primer uspešne interkulturalne razmene među mladim evropskim muzičarima...

Serbia

Maja Rajković

Redovni profesor klavira na FMU u Beogradu, gde je doktorirala na temu Polifoni način muzičkog mišljenja...

Serbia

Aleksandar Burkert

Aleksandar Burkert ostvaruje izvanredne rezultate u pedagoškom radu kao profesor flaute u valjevskoj muzičkoj školi...

Slovenia

Tomislav Špoljar

Trubač, umetnički direktor VG Brass festivala limenih duvača u Velikoj Gorici...